Encara no s’ha fet un recull social del què ens ha suposat el confinament per la Covid, però sens dubte que un dels efectes a destacar ha sigut l’inici de projectes personals. Lliures, en un principi, de lligams professionals però condicionats per la realitat de cada casa.

I vet aquí el que m’ha suposat: Un còmic de la vella escola (encara que en un format compatible en les xarxes socials i creat per ser gaudit des del mòbil) i… infantil!

No oblidem que tenia la quitxalla amb mi 😉

You might also enjoy: